வீடியோ மையம்

ஆர்மேச்சர் ரோட்டார் இன்சுலேஷன் பேப்பர் செருகும் இயந்திரம்

ஆர்மேச்சர் ரோட்டர் பிளானர் கம்யூடேட்டர் வெல்டிங் இயந்திரம்

ஆர்மேச்சர் ரோட்டார் அதிவேக முறுக்கு இயந்திரம்

முழு தானியங்கி நான்கு-நிலைய ஸ்டேட்டர் முறுக்கு இயந்திரம்

மின்சார செயின்சாவிற்கான ஆர்மேச்சர் தானியங்கி சுழலி உற்பத்தி வரி

வீட்டு உபகரணங்களுக்கான மோட்டார் ரோட்டர்களின் உற்பத்திக்கான வேகமான மோட்டார் ரோட்டர் உற்பத்தி வரி