தொகுதிகளில் ஸ்டேட்டரின் அகற்றுதல் மற்றும் முறுக்கு ஆகியவற்றின் கலவை - தீர்வு

2023-01-13

1. பிளாக் ஸ்டேட்டர் முறுக்கு என்பது ஊசி முறுக்கு செயல்முறையின் ஒரு சிறப்பு மாறுபாடு ஆகும். அதிக நிரப்புதல் நிலையை அடைவதற்காக, ஒற்றை-பல் முறுக்கு ஒற்றை-துருவம் அல்லது துருவ சங்கிலியை வீசுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.


2. ஒற்றை-பல் முறுக்குகளில், மோனோபோல் அதன் சொந்த அச்சில் சுழலும் மற்றும் கம்பி ஊசி மூலம் ஊட்டப்படுகிறது. ஊசியின் துல்லியமான நிலைப்பாடு கிடைக்கக்கூடிய இடத்தை சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறது.


3. துருவ சங்கிலிக்கு, செயல்முறை வேறுபட்டது. சங்கிலியில் உள்ள ஒவ்வொரு காந்த துருவமும் முறுக்கு மற்றும் இணைப்பை முடிக்க ஒன்றன் பின் ஒன்றாக "சுற்றப்படுகிறது". ஊசி மற்றும் துருவ சங்கிலி ஒருவருக்கொருவர் நகர்கிறது, முறுக்கு நிலை துல்லியமானது மற்றும் அதிகபட்ச நிரப்புதல் பட்டத்தை அடைய முடியும். கூடுதலாக, Shuai Rui இன் இந்த இயந்திரங்கள் முறுக்குகளின் போது காப்பு அடுக்கை நேரடியாக உரிக்கலாம்.